Οι ενεργειακές ετικέτες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες, που μπορούν οι καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν τα κατάλληλα ελαστικά για το αυτοκίνητό τους. Ενημερώνουν τον αγοραστή σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών σε επίπεδο αντίστασης κύλισης, εξωτερικού θορύβου κύλισης και πέδησης σε υγρό οδόστρωμα. Οι ετικέτες χρησιμεύουν, λοιπόν, στην κατάταξη της επίδοσης των ελαστικών, αλλά και παρακινούν τους κατασκευαστές να σχεδιάζουν μοντέλα πιο αποτελεσματικά, πιο ασφαλή και πιο αθόρυβα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

για την κατάταξη των ελαστικών και των επιδόσεών τους, υπάρχουν 3 ενεργειακές ετικέτες:


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ;

Η υποχρέωση της διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά ελαστικών για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά που φέρουν ενεργειακές ετικέτες προβλέπεται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1222/2009. Θα αναθεωρηθεί και θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 από την 1η Μαΐου 2021, ενόψει της έναρξης ισχύος των νέων απαιτήσεων. Αυτές θα αφορούν εξάλλου και τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι πέρα από τη βασική ετικέτα, θα τοποθετείται στα ελαστικά και ένα σύμβολο που θα πληροφορεί σχετικά με την πρόσφυση του ελαστικού σε ακραίες συνθήκες χιονιού και πάγου. Έτσι, οι επιλογές της σήμανσης θα είναι 4. Τα ελαστικά που είναι κατάλληλα για ακραίες συνθήκες χιονιού διαθέτουν το αλπικό σύμβολο (τρεις βουνοκορφές με μία χιονονιφάδα), ενώ τα χειμερινά ελαστικά για συνθήκες Βόρειων Χωρών διαθέτουν το σύμβολο με το βουνό και τον πάγο.

Επιπλέον, τα νέα ενεργειακά σύμβολα αναφέρουν πιο ξεκάθαρα ότι η απόδοση σε σχέση με τα καύσιμα αφορά τόσο τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και τα ηλεκτρικά. Η τάξη της επίδοσης σχετικά με τον θόρυβο, αναφέρεται στο κάτω μέρος, με το επίπεδο θορύβου σε ντεσιμπέλ.

Ο νέος κανονισμός ορίζει, επίσης, την απαγόρευση ελαστικών των οποίων η αντίσταση κύλισης και η πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα είναι της τάξης F και G, μειώνοντας την κλίμακα αξιών σε 5 τάξεις (A έως E αντί για A έως G).

Τέλος, οι επιδόσεις των ελαστικών που αναφέρουν τις 5 παραμέτρους θα αξιολογηθούν με τυποποιημένες δοκιμές και οι εθνικές αρχές μπορούν να διενεργούν ελέγχους. Θα είναι, επίσης, δυνατή η απόκτηση επιπλέον πληροφοριών που προέρχονται από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον κωδικό QR.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 661/2009 για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις επίδοσης των ελαστικών όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό τους.

Αντιστοίχηση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα γενιά της ενεργειακής ετικέτας: